1 اخلاق و رفتار؟
مهربوت شوخ باجنبه بامعرفت

2 نوع پاسخگویی به پیام خصوصی و بازدید؟

خوب3 نظرت درباره پست هاش؟

اونم خوب4 درجه ش حقش هست یا نه؟ بیشتر ، کمترش!؟
حقشه بیشترباشه بهتر5 فعالیتش تو انجمن چطوره؟
عالیییی6 امضا ها و اواتار هاش؟
اواتارش خوب امضام که نداره7 تا به حال ازش دلخور شدی؟
نه اصلا8 تا به حال کمکت کرده؟ کجا و چطور؟

بلی9 بدترین خوصیات؟نداره


10 بهترین خصوصیات؟
شوخ ومهربون واجتماعیی بودنش11 بهترین خاطره ای که تو انجمن باهاش داری؟
کل کل کردنامون12 بدترین خاطره؟ندارم مگه میشه مگه داریم


13 تیکه کلامش؟
الان بخندم؟14 از چه شکلکی بیشتر استفاده میکنه؟متنوعه15 تو انجمن با کی بیشتر از همه دوسته؟
بارضا

16 زیبا ترین پست یا تاپیک؟

یادم نی17 یک انتقاد؟ندارم


18 یه پیشنهاد واسه بخشی که مدیریت میکنه؟تاپیکای منوهیچ وقت نبندی خخخ


19 نمره اش از 100 درصد!؟100


20 یه آرزو واسش!؟ایشالابه همه ی آروزهات برسی موفق باشی