با سلام

بنده جزو دانشجویان اخراجی هستم و سوالی درباره تکمیل تقاضانامه ثبت نام دارم که از سایر تاپیک هاجوابی پیدا نکردم .


در "بند 23" از وضعيت تحصيلي در آموزش عالي سوال شده که شامل گزینه های (دانشجوي انصرافي، دانشجوي دوره روزانه، دانشجوي دوره غيرروزانه، فارغ التحصيل مقطع كارداني، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر ، هيچكدام) می باشد؛ من مردد هستم که "انصرافی" را انتخاب بکنم یا "هیچکدام " را (با توجه به عدم درج صریح کلمه ی "اخراجی")!؟


untitled.jpg

با تشکر