سلام

نمیدونم از الان زوده یا دیره ولی کسی از همایش های امسال خبر داره؟

مثلا دین و زندگی خانم کاعذی تبثنامش شروع شده!

کسی از همایش آقای کریمی خبر داره؟

یا مثلا درس های دیگه؟چطور میشه از تاریخ این همایش ها اطلاع پیدا کرد؟