اولین کارگاه انگیزشی _ اجتماعی استاد افشار
ویژه غبارروبی از انگیزه های ابتدای سال و شروعی فوق العاده برای نیمسال دوم کنکور
این کارگاه به قدری پر طرفدار شد که تعدادی زیادی از دانش آموزان و دانشجویان خواستار ادامه پیگیری این مدل از سلسه جلسات دکتر افشار شدند
دانلود از لینک اصلی

دانلود لینک کمکی

چجوری حتی از صفر میشه از بهمن در مدت 4 ماه در کنکور موفق شدقسمت اول و قسمت دوم و قسمت سوم


و در نهایت یک سورپرایز از جنس مشاوره کنکور رایگان

دانلود