خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 1 از 14 1211 ... آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 196

  موضوع: طنز

  1. Top | #1
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات

   طنز

   لطفن طنز رو با جوک اشتباه نگیرید...!

   حاجی به زمین و به زمان گیر نده

   در راه خدا به این و آن گیر نده

   با نیت پوشاندن کوتاهی هات

   به دامن کوتاه زنان گیر نده

   منبع تظاهـــــرات درونـــــی
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  2. Top | #2
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   خود را يل و قهرمان اين نسل کند

   جنس بدلی ر ا الکی اصل کند

   از وصله پيراهن او پيدا بود

   مي خواست خودش را به علی وصل کند
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  3. Top | #3
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   پاتیل به حج رفت خدا رحم کند

   قابیل به حج رفت خدا رحم کند

   رادار ابابیل نما ساخته است

   با فیل به حج رفت خدا رحم کند
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  4. Top | #4
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   یا کند نشان می دهد هر تیزی را...

   یا اینکه درشت می کند ریزی را...

   به آینه دیگر اعتمادی نکنید

   برعکس نشان می دهد هر چیزی را...
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  5. Top | #5
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   می مير ى و بعدن به جهان مى آيی

   در کل چه قدر به آسمان می آيی

   چون مذهب ما مرده پرستی است بمير

   اينگونه به چشم ديگران می آيی
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  6. Top | #6
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   می خواند اگر چه با مشقت می خواند

   با سرعت و با کمال دقت می خواند

   حاجی که همیشه از خدا می ترسید

   هر روز خدا نماز وحشت می خواند!!!!!!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  7. Top | #7
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   در رفتن او آمدنم را دیدم

   در آینه نیمه منم را دیدم

   این خاصیت زندگی ماشینی ست

   در خانه تصادفی زنم را دیدم!!!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  8. Top | #8
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   کارش به خدا دلبری است امروزه

   کارش همه جا سروری است امروزه

   گفتند که حق با علی و آل علی ست

   هرچند که با مشتری است امروزه!!!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  9. Top | #9
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   ((چندت کنم حکایت شرح اینقدر کفایت))

   چشمم نمی خورد آب ایشان شود هدایت!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  10. Top | #10
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   شیرین به دیار ما همان فرهاد است

   شاگرد برای دوستان استاد است

   بی حکم هزار ویک نفر در زندان

   دارنده حکم جلب هم آزاد است!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  11. Top | #11
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   تا صاف و یک دست باشد روی گل ماه رویان

   حلزون هم از دست آدم خواب و آرامش ندارد!!!!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  12. Top | #12
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   کلاً خلیج فارس اصولا خلیج فارس

   فعلاً خلیج فارس فعولاً خلیج فارس

   قرباً خلیج فارس بعیداً خلیج فارس

   قطعا خلیج فارس شدیداً خلیج فارس

   من هم خلیج فارس شما هم خلیج فارس

   شادی خلیج فارس و با غم خلیج فارس

   سهواً خلیج فارس و عمداً خلیج فارس

   الان خلیج فارس وبعداً خلیج فارس

   اصلاً خلیج فارس اساساً خلیج فارس

   لُختاً خلیج فارس لباساً خلیج فارس

   زیرا بدان سبب معهذا خلیج فارس

   زینها که بگذریم واما خلیج فارس

   عاداًخلیج فارس ثموداً خلیج فارس

   در حالت قیام قعوداً خلیج فارس

   وقتی خلیج فارس چرا پس خلیج فارس

   ماها خلیج فارس نه هر کس خلیج فارس

   انّی خلیج فارس لکم هم خلیج فارس

   پایان قرن بیست و یکم هم خلیج فارس

   از شرق تا به غرب تماماً خلیج فارس

   تنبان خلیج فارس و دامن خلیج فارس

   ازدم خلیج فارس همین طور خلیج فارس

   شکراً خلیج فارس تشکر خلیج فارس

   خانم خلیج فارس وآقا خلیج فارس

   این جا خلیج فارس وآنجا خلیج فارس

   ناماً خلیج فارس کلاماً خلیج فارس

   بااو خلیج فارس و بامن خلیج فارس

   ای برتر از خیال وقیاس و خلیج فارس

   وی بهتر از موبایل و تماس و خلیج فارس

   زین قصه بگذریم وحالا خلیج فارس

   پایین خلیج فارس وبالا خلیج فارس

   گویا خلیج فارس همانا خلیج فارس

   سعدی چنین سرود که جانا خلیج فارس

   بی نان خلیج فارس وبا نان خلیج فارس

   بعداً خلیج فارس والان خلیج فارس

   لَختی خلیج فارس ویک تُن خلیج فارس

   مُردَم خلیج فارس دِ ول کن خلیج فارس!

   هرجا که هست آب بجویم خلیج فارس

   یادم نرفته است بگویم خلیج فارس؟

   آرش خلیج فارس وکارش خلیج فارس

   هرکس رسیده گشته سوارش خلیج فارس

   ایران خلیج فارس سراسر خلیج فارس

   حرفی نمانده است در آخر خلیج فارس
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  13. Top | #13
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   از اهل جهان هرکه تریپش لاو است

   او گفت به من یقین بدان او گاو است

   گفتم که به دریا جهان پس فامیل

   از گاو و خر و اسب و شتر یک ناو است!
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  14. Top | #14
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   iranian_funny_picture_02.jpg
   من مسئول چیزی هستم که میگم،
   نه چیزی که تــــــو ازش برداشت میکنی ....!!!
   ...
   گفتنی ها بس بود...نوبت خاموشیست...(ح)
   ...
   سکوت میکنم ... سه نقطه و علامت تفکر...(ح)

  15. Top | #15
   همکار سابق انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط hhossein21 نمایش پست ها
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: Iranian_funny_picture_02.jpg
مشاهده: 61
حجم: 47.4 کیلو بایت
   تاسف فراوان
   مشاوره ی رایگان کنکور به مناسبت عید سعید قربان

   برنامه ریزی و رفع اشکال برنامه از تاریخ 9 مهرماه تا 14 مهرماه 93 بصورت رایگان...

   پیشاپیش عید همه ی دوستان مبارک

   09306469796 محمودی
   moshaver2026@yahoo.com  صفحه 1 از 14 1211 ... آخرینآخرین

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن