خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
  نمایش نتایج: از 16 به 21 از 21
  1. Top | #16
   در انتظار تایید ایمیل

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﻴﺮﻳﻢ ﺟﻬﻨﻢ!!! ﺍﺧﻪ ﻣﻜﻪ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ?ﻗﺘﻞ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ?ﺍﺩﻣﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻴﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺟﺎﺵ ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ! ﻣﺎﻱ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻳﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻣﻴﺪﺭﺳﻴﻢ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ? ﺍﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﻫﺴﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻧﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻻ! ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﺍﻡ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻴﺲ ﺍﻛﻪ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻫﺲ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎﻡ ﻫﺲ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ! ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻴﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﻳﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﻴﺶ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ

  2. Top | #17
   کاربر نیمه فعال

   Sharmande
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Sarah Melody نمایش پست ها
   ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﻴﺮﻳﻢ ﺟﻬﻨﻢ!!! ﺍﺧﻪ ﻣﻜﻪ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ?ﻗﺘﻞ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ?ﺍﺩﻣﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻴﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺟﺎﺵ ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ! ﻣﺎﻱ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻳﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻣﻴﺪﺭﺳﻴﻢ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ? ﺍﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﻫﺴﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻧﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻻ! ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﺍﻡ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻴﺲ ﺍﻛﻪ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻫﺲ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎﻡ ﻫﺲ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ! ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻴﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﻳﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﻴﺶ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ
   یاآلله حاج خانوم

  3. Top | #18
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Sarah Melody نمایش پست ها
   ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﻴﺮﻳﻢ ﺟﻬﻨﻢ!!! ﺍﺧﻪ ﻣﻜﻪ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ?ﻗﺘﻞ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ?ﺍﺩﻣﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻴﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺟﺎﺵ ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ! ﻣﺎﻱ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻳﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻣﻴﺪﺭﺳﻴﻢ ﻛﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﻴﻪ? ﺍﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﻫﺴﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻧﻪ ﺍﺩﻣﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻻ! ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﺍﻡ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻴﺲ ﺍﻛﻪ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻫﺲ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎﻡ ﻫﺲ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ! ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻴﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﻳﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﻴﺶ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ
   تکبیر
   حاج خانوم مسئلتن:میشه بیشتر توضیح بدی !!!
   ینی ما هر کار دلمون میخواد بکنیم قتل نکنیم میریم بهشت؟!
   قضاوت بکنیم و ...
   اتفاقن این غیبت که گفتی از همه بدتره حق الناس نماز به اندازه این مهم نیس!!!
   آیا تو چنان که می نمایی ​، تنگی!

  4. Top | #19
   در انتظار تایید ایمیل

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط ehsan-66 نمایش پست ها
   تکبیر حاج خانوم مسئلتن:میشه بیشتر توضیح بدی !!!ینی ما هر کار دلمون میخواد بکنیم قتل نکنیم میریم بهشت؟!قضاوت بکنیم و ...اتفاقن این غیبت که گفتی از همه بدتره حق الناس نماز به اندازه این مهم نیس!!!
   ﺣﺎﺝ ﺍﻗﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻜﻨﻴﻦ!!!ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻛﻨﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺟﻴﻚ ﻧﻤﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﺟﻬﻨﻢ! ﺟﺠﺮﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ? ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻧﻴﺲ ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺎﻱ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻨﻴﻮ ﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﺍﺯﺗﺖ ﺟﻬﻨﻤﻢ ﻧﻴﺲ!!!!!!!

   - - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

   نقل قول نوشته اصلی توسط زهرا74. نمایش پست ها
   یاآلله حاج خانوم
   ﻫﻪ ﻫﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﻛﻠﻲ ﺧﻨﺪﻳﺪﻡ!! ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﺣﺎﺝ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻧﻪ ﺍﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﻛﻔﺘﻢ!!!ﻫﻪ ﻫﻪ

  5. Top | #20
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   البته اين نتيجه گيري تجربي هست و انساني پس مي تواند منشاء انساني داشته باشد ايه! چيز حيرت آور و جديدي نيست
   اون قسمت بازي و رياضيش بهترتر بود حداقل جمع و ضرب و تقسيم ملت رو تقويت مي كرد!

  6. Top | #21
   کاربر باسابقه
   کاربر برتر

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط sorbi stars نمایش پست ها
   خیلی ببخشیدااا ولی جسم جهنم نمیره فکر کنم روح جهنم میره!!!!!استدلالتون رو درک نمیکنم...
   و آن زمان ک شما را فرا خواند همگی از زمین(خاک) بیرون می آیید (نفخ صور دوم)


   پای دوست داشتنت ایستاده‌ام...
   مثلِ درختِ کاج
   روبروی پاییز...

  صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 83
   آخرين نوشته: 12 خرداد 1399, 02:22
  2. پاسخ: 215
   آخرين نوشته: 09 فروردین 1396, 09:01
  3. پاسخ: 11
   آخرين نوشته: 13 مهر 1393, 14:07
  4. یه سوال مهم..درباره کتاب کنکور زیست شناسی تبریز
   توسط M.javaddd در انجمن منابع زیست شناسی
   پاسخ: 11
   آخرين نوشته: 19 شهریور 1393, 19:31
  5. علییییه :: سکانس بی نظیر خانه بدوش ::
   توسط Arman_b100 در انجمن ویدئوها و کلیپ ها
   پاسخ: 1
   آخرين نوشته: 09 شهریور 1393, 15:34

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن