نوشتن واژه های کلیدی در طراحی سایت عامل موثری در بهینه سازی سایت است. واژه های کلیدی و تعداد آنها عامل اصلی در بهینه سازی سایت است. کاربرانی که توسط موتورهای جستجو وارد سایتی می شوند واژه های کلیدی را می نویسند و با موتور جستجو به دنبال آن واژه هستند و در واقع آن واژه های کلیدی و تناسبی که بین آنها در طراحی سایت رعایت شده کاربران را به سایت شما هدایت می کنند. اینجا سوال اساسی که مطرح می شود این است که تعداد واژه های کلیدی باید دارای چه تناسبی باشد تا صفحه طراحی شده به صورت بهینه ای عمل کند؟ جواب دادن به این سوال به خاطر بروز شدن مرتب موتورهای جستجو و تغییرات رایج اصل های بهینه سازی سایت کار سختی است ولی ما در اینجا به طور اجمال و خلاصه سعی می کنیم مختصات کلی آن را برای تان توضیح بدهیم.

به فرض واژه کلیدی سایت شما عبارت "سایت" است. در این صورت فرمول شمارنده تعداد واژه ها به صورت زیر است:100*(تعداد تکرار * تعداد کل واژه ها)با استفاده از فرمول فوق عبارت "سایت" را مثلا دوبار در 100 واژه ضرب می کنیم و به عدد دو درصد می رسیم، دو درصد عددی است که تعداد تکرار واژه کلیدی شما را نشان می دهد. واژه های کلیدی که تک واژه ای هستند تعداد تکرار دو درصد تا چهار درصد برای آنها بهینه ترین حالت است. یعنی باید در هر 100 واژه دو الی چهار بار نوشته شوند.

حالا اگر واژه کلیدی شما تک واژه ای نباشد به عنوان نمونه عبارت "طراحی سایت" و یا "طراحی وب سایت" باشد. اینجا دیگر از فرمول بالا تبعیت نمی کند و فرمول به حالت زیر در می آید:(تعداد تکرار * تعداد کل واژه ها)*100*(تعداد واژه های واژه کلیدی)که بر مبنای فرمول فوق شما برای واژه کلیدی "طراحی سایت" با دو بار تکرار در هر 100 واژه جواب زیر را بدست خواهید آورد:

(100*2)*100*3= 6%این تناسب برای تعداد واژه های بیشتر نیز همین روند را پیش رو خواهد داشت. نوشتن واژه های کلیدی، عامل خیلی مهمی در بحث بهینه سازی سایت است . شما با نوشتن واژه های کلیدی در طراحی سایت خودتان، محتوا و مطالب سایت تان و واژه های کلیدی را به موتورهای جستجوگر معرفی می کنید و و به آنها اجازه می دهید تا سایت شما را با آن واژه ها ارزیابی کنند. البته این را هم به خاطر داشته باشید که محتوا و مطالب سایت شما نباید فقط برای این منظور نوشته شوند شما باید بار معنایی و مفهومی واژه های کلیدی سایت تان را هم حفظ کنید چرا که هدف شما باید بیشتر راضی نگه داشتن کاربران و مخاطبان تان باشد. در واقع در کنار کاربران است که سایت شما در پیش موتورهای جستجو نیز موفق خواهد بود.
منبع : طراحی سایت