احتمالا شما هم مثل من خیلی گشتید ولی پیدا نکرید البته حق هم دارید چون وجود خارجی نداره اما مطرح ترینش الگو هست که فقط تبلیغ هستش.تا الان هیچ کتابی هم سطح سوالای کنکور نیامده نهایتآ اومدن مثل الگو از هر درس سولای گزینه بلند نوشتن یا از جاهای گنگ کتاب سوال اودن.به نظر من سوالای زیست کنکور زیاد سخت نیست فقط تو هر تست هر گزینه مال یک جای کتاب هستش که تا حالا هیچکس نیومده یه کتاب جامع ترکیبی از کل زیست بنویسه که این بخاطره سوده بیشتر هستش چون اگر برای هرسال یه کتاب بدن و برای همان کتاب کلی تبلیغ بکنن مثل جمله دروغ هم سبک با سولای کنکور می تونن کلی بفروشن.