خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  1. Top | #1
   کاربر نیمه فعال

   divoone-shodam
   نمایش مشخصات

   Talking تست های طبقه بندی شده سالهای گذشته

   باسلام.
   تو این تاپیک می خوایم که تستهای استاندارد و تقریبا استاندارد [سراسری داخل و خارج و سنجش و کمی هم آزاد برای تمرین بیشتر] قرار بدیم.
   (هرکی تست سراسری موضوعی و یا مبحثی داره بزاره.)

   - - - - - - پست ادغام شده - - - - - -


   ادبیات و زبان فارسی:

   املا (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   لغت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مفهوم و قرابت معنايي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تاريخ ادبيات (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   آرايه هاي ادبي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   زبان فارسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   شعر حفظي (كل آزمونها)

   دروس هندسه و گسسته و پايه:

   هندسه تحليلي:
   بردار (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   خط و صفحه (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مقاطع مخروطي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ماتريس و دترمينان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ماتريس وارون و حل دستگاه (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   رياضيات گسسته:
   گراف (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   نظريه اعداد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تركيبيات (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   احتمال (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   هندسه1:
   استدلال1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مساحت و فيثاغورس (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تالس و تشابه (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   اشكال فضايي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   هندسه2:
   استدلال (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دايره (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   نگاشت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   فضاي سه بعدي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   جبر و احتمال:
   استدلال رياضي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مجموعه ها (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   دیفرانسیل:

   دستگاه اعداد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دنباله (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   سري (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   حد و تعريف حد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   پيوستگي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مجانب (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مشتق (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   كاربرد مشتق (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   انتگرال (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   پايه:
   تابع (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   معادله درجه2 و نامعادله و تعيين علامت و تقسيم (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مثلثات (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تصاعد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   لگاريتم (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   آمار (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   زبان انگلیسی:

   پيش دانشگاهي:
   درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس7 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس8 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   زبان3:
   درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   زیست شناسی:

   پيش دانشگاهي:
   پروتئين سازي (سراسري - آزاد - سنجش)
   رونويسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تنظيم بيان ژن (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   جهش ( آزاد - سنجش)
   مهندسي ژنتيك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   پيدايش زندگي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تغيير گونه هاي زنده (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ژنتيك جمعيت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   پويايي جمعيت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   رفتار شناسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   شارش انرژي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ويروس،باكتري،قارچ (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   آغازيان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   زيست2:
   دستگاه ايمني (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه عصبي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه حسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه هورموني (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مواد وراثتي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تقسيم سلولي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   توليد مثل جنسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   رشد و نمو جانوران (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ژنتيك و خاستگاه آن (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   توليد مثل گياهان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   رشد و نمو گياهان (سراسري - آزاد - سنجش)
   تنظيم رشد و نمو گياهان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   زيست1:
   رده بندي جانداران (سراسري - آزاد - سنجش)
   مولكولهاي زيستي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   سلول (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   بافتهاي جانوري (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه گوارش (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه تنفس جانوران (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دستگاه گردش مواد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تنظيم محيط داخلي كليه (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   حركت و دستگاه حركتي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   بافتهاي گياهي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تغذيه گياهي (سراسري - آزاد - سنجش)
   انتقال مواد در گياهان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   دفع مواد زائد در گياهان ( آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   حركت در گياهان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   شیمی:

   پيش دانشگاهي:
   سينتيك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تعادل (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   اسيد و باز (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   الكتروشيمي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   شيمي3:
   استوكيومتري (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ترموديناميك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   محلولها (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   شيمي2:
   ساختار اتم (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   خواص تناوبي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تركيبات يوني (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   تركيبات كووالانسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   شيمي آلي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   عربی:

   عربي3:
   درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس7 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   عربي2:
   درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس7 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس8 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس9 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   درس10 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   فیزیک:

   پيش دانشگاهي:
   سينماتيك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ديناميك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   نوسان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   موج (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   صوت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   امواج الكترومغناطيسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   فيزيك اتمي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   حالت جامد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   پايه:
   ترموديناميك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   الكتريسيته ساكن (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   الكتريسيته جاري (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   مغناطيس (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   القاي الكترومغناطيس (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   ويژگيهاي ماده (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   گرما و قانون گازها (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   نور (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)
   شكست نور (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

   منبع = سهل آموز
   ویرایش توسط arasre : 03 دی 1393 در ساعت 15:45

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   Sheytani
   نمایش مشخصات
   طبقه بندی شده ینی چی؟ .
   .
   .آقا نخند نمیدونم:yahoo (4):
   خیلی ضعیفی اگه دنبال آرزوهات نری

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   AkhmooAsabani
   نمایش مشخصات
   خیلی ممنون از استارتر ...
   کنکورای 90 به بعدم داره؟

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   divoone-shodam
   نمایش مشخصات
   سلام متاسفانه تست ها کمی قدیمی اند و مربوط به 10 سال اخیر (حدودا 80 تا 90) هستند.

  5. Top | #5
   کاربر باسابقه

   AkhmooAsabani
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط arasre نمایش پست ها
   سلام متاسفانه تست ها کمی قدیمی اند و مربوط به 10 سال اخیر (حدودا 80 تا 90) هستند.
   مشکلی نیس بازم خوبه ممنون
   ینی 80 تا90 دیگه کامل هست؟

  6. Top | #6
   کاربر نیمه فعال

   divoone-shodam
   نمایش مشخصات
   سوالات ویژه جمع بندی(سنجش):

   ادبيات و زبان فارسي (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)
   عربي (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)
   دين و زندگي (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)
   رياضيات (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)
   فيزيك (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)
   شيمي (سوالات - كليد - پاسخ تشريحي)

   - - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

   نقل قول نوشته اصلی توسط na3r!n نمایش پست ها
   مشکلی نیس بازم خوبه ممنون
   ینی 80 تا90 دیگه کامل هست؟
   آره فکر کنم...

   - - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

   سوالات شیمی کنکور (کار از دیارشیمی و شیمی یزد):

   سراسری:
   سال های 85 تا 93 رشته ریاضی و تجربی همراه با پاسخ تشریحی و طبقه بندی فصل به فصل...
   خیلی خوبه حتما دانلود کنید. [شامل شیمی 2 و 3 و پیش]

   داخل کشور:
   دانلود سوالات سراسری داخل کشور شیمی

   خارج از کشور:شیمی پیش:
   دانلود فصل اول
   دانلود فصل دوم
   دانلود فصل سوم
   دانلود فصل چهارم

   سوالات نهایی:
   اینم سوالات نهایی سال سوم شیمی ریاضی و تجربی از 82 تا 93 میکرو طبقه بندی شده :yahoo (4):
   (کاری از شیمی یزد)

   دانلود سوالات نهایی شیمی

   شیمی یزد سایت خیلی خوبیه حتما سری بزنید...
   ویرایش توسط arasre : 03 دی 1393 در ساعت 16:21

  7. Top | #7
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   لینکا خرابه

  8. Top | #8
   کاربر نیمه فعال

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   آقا کسی لینکی داره ؟ سوالات سالای گذشته که طبقه بندی شده باشه
   اینا به F رفتن
   فردی به دنبال تایلر داردن درون خود ...
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن