دانش آموزان رشته تجربی

بودجه‌بندی مبحث تولید مثل گیاهان در کنکور 9 سال اخیر بدین شرح است:

سال کنکور 85 86 87 88 89 90 91 92 93
تعداد سؤال
1
2 1 2 1 1 2 2 2

در فایل زیر جزوه آموزش و جمع بندی نکته‌های مبحث تولید مثل در گیاهان ضمیمه شده است.از این جزوه دانش آموزان سال سوم نیز می‌توانند استفاده کنند.

تولید مثل در گیاهان
دانلود فایل
منبع : کانون