سلام من امسال تصمیم گرفتم از ریاضی بروم به تجربی ، پیش دانشگاهیم . درسام همه خوبه به جز زیست

هر چقدر می خونم نتیچه نمی گیرم

آزمون های درس به درس را خوب می زنم ولی وقتی 2 درس بیشتر می شود ، اصلا نمی تونم تستارو بزنم .

به نظر شما باید چیکار کنم ؟؟

معلم هم دارم و تست کار می کنم ، معلمم میگه خوبه ولی می رم تو آزمون 10 درصد می زنم !!!