کارگاه های مشاوره ای دکتر افشار ویژه کنکوری ها و دبیرستان
موضوع : در دو جلسه تست زتی و دوره دروس مختلف و مقدمات بحث خلاصه نویسی
کاملا متفاوت و ابتکاری با روش دکتر افشار (مشاور و برنامه ریز برترین دبیرستان های سمپاد تهران)