اقا سام علیکک ببخشید می خواستم بگم من خیلی تو ریاضی ضعیفمم و رشتم هم ریاضیههه سومم و الان تو حسابان موندم یعنی فقط مشکل ریاضی دارم نمی دونم چرا مثلا جبر و هندسم خوبه ولی تو ریاضی ضعیفم.. از پایه ضعیفمم چی کار کنممم ؟؟؟ می ترسممم ؟؟؟کلاس هم می خوام از تابستون برم .. یکی به من بگه چی کار کنم که حسابان و کلا ریاضی پایمم قوی شه ا چه کتابی بخونممم ...اگر می شه اساتید یک راهنمایی ککننن ..