طرفداری- نیمار، کاپیتان تیم ملی برزیل می گوید حتی در رویایش هم نمی دید که برای تیم کشورش در یک بازی 4 گل به ثمر برساند.
به گزارش گل، هیتمن تیم بارسلونا امروز در دیدار دوستانه برزیل برابر ژاپن به تنهایی جشنواره گل به راه انداخت و 4 گل وارد دروازه

سامورایی ها کرد. نیمار با چهار گلی که زد، در لیست برزیلی هایی مانند روماریو، زیزینیو، آدمیر، جولینو، اواریستو، زیکو و کارکا قرار گرفت

که برای سلسائو در یک بازی پوکر کرده بودند.

نیمار پس از بازی گفت: "تنها حرف زدن در مورد آن من را مور مور می‌‌کند. احساس بزرگی دارم، من فوق العاده خوشحال هستم، حتی در

رویاهایم هم نمی دیدم که برای تیم ملی برزیل در یک بازی 4 گل به ثمر برسانم."

نیمار 22 ساله رکورد فوق العاده ای دارد، به طوری که با سن و سال کمی که دارد 58 بازی برای تیم ملی کشورش انجام داده و 40 گل به

ثمر رسانده است.

او ادامه داد: "من فکر نمی کنم که گل هایم چگونه به ثمر رسیدند، من فقط می خواهم به تیمم و برزیل کمک کنم، و این مهم ترین چیز

است."