سلام اگه کسی کتابای شیمی دوم تاپیش میتکران یا خیلی سبز چاپ92 به بعد داره میخرم لطفا پ.خ بدید