سلام..میخواستم ببینم چرا ما با وجود این که میریم ازمون ورثبت نام میکنیم ولی از بعضی ازمونا رو غیبت میکنیم!!!عایا درس نخوندن ما دلیل مناسبی برای این قضیه هست؟؟!!