سلام همونطور که از عنوان معلومه 3 تا از فرم های اصلی یعنی هم تعهدنامه که باید از دفتر اسناد رسمی هم فرم خوابگاه هم وام رو باید ازز سایت vchsc.ajums.ac.ir/ بگرفتم که از دیروز که رفتم ارور 513 رو.میده هم کافی نت رفتم هم با پی سی هم با موبایل !!!! الان باید چیکار کنم ?