اعلام فهرست معرفی شدگان رشته های خاص ارشد
اسامی معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه رشته های خاص کنکور کارشناسی ارشد سال 92 اعلام شد.

پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ هاي داراي شرايط خاص آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل در سامانه سازمان سنجش به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

معرفی شدگان لازم است برای شرکت در مراحل مصاحبه، آزمون اختصاصي، آزمون تشريحي، آزمون پروژه و ساير مراحل گزينش مورد لزوم به نشاني مشخص شده در سایت این سازمان مراجعه کنند.

داوطلبان مذكور لازم است قبل از اقدام براي مراجعه به محل مصاحبه به سايت موسسه مورد نظر مراجعه (درصورت وجود) تا چنانچه تغييري در برنامه زماني مصاحبه بعمل آمده، از آن مطلع شوند.

تمام داوطلباني كه در كد رشته‌هاي 1131، 1148، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360 و 1363 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و فرم انتخاب رشته اينترنتي را تکمیل کرده اند، لازم است براي شركت در آزمون مرحله دوم اقدام کنند.