آزمون پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها در دو مقطع کار‌شناسی ارشد و دکتری در روز جمعه ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود و بر اساس آمار ثبت‌نام برای اولین‌بار میزان ظرفیت قبولی از تعداد ثبت‌نام کنندگان در مقطع کار‌شناسی ارشد این آزمون پیشی گرفت که این موضوع نشان دهنده ولع دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجوی پولی است.دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش افزود: آزمون پذیرش در کار‌شناسی ارشد مجازی ویژه شاغلین و پذیرش در پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و همچنین آزمون پذیرش در مقطع دکتری پردیس‌های خودگردان روز جمعه ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه هر دو آزمون سه شنبه ۱۸ شهریورماه بر روی سایت سنجش قرار می‌گیرد.جزئیات آزمون کار‌شناسی ارشد پردیس‌های خودگردانوی افزود: آزمون هر دو این مقطع همزمان بوده و در تمامی مراکز استان برگزار می‌شود. به جز استان مازندران که آزمون در شهر بابلسر برگزار خواهد شد.توکلی با اشاره به میزان شرکت کنندگان در آزمون کار‌شناسی ارشد پذیرش مجازی ویژه شاغلین و پذیرش پردیس خودگردان گفت: در این آزمون ۲۱ هزار و ۳۳۹ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۹۱۶ نفر معادل ۱۰. ۳۷ درصد زن و ۱۳ هزار و ۴۲۳ نفر معادل ۹۰. ۶۲ درصد مرد هستند.وی خاطرنشان کرد: با وجود ۲۱ هزار و ۳۳۹ نفر شرکت کننده، ۲۱ هزار و ۵۱۳ نفر ظرفیت پذیرش وجود دارد که برای اولین بار تعداد ثبت‌نام کنندگان کمتر از ظرفیت است.جزئیات آزمون دکتری پردیس‌های خودگردانمشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: آزمون دکتری پردیس‌های خودگردان در ۷ گروه و ۱۴۴ کد رشته امتحانی برگزار می‌شود که شامل ۳۶ کدرشته در علوم انسانی، ۲۹ کد رشته در علوم پایه، ۳۱ کد رشته در فنی و مهندسی، ۳۰ کد رشته کشاورزی، ۳ کد رشته هنر، ۹ کد رشته دامپزشکی و ۶ کدرشته زبان است.وی گفت: داوطلبان در این آزمون باید به کلیه سئوالات تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان عمومی پاسخ دهند. ضرایب مجموع دروس تخصصی ۴ و ضرایب استعداد تحصیلی و زبان هر کدام یک است. فقط در رشته زبان و ادبیات عرب درس زبان، زبان عربی خواهد بود.توکلی با اشاره به میزان شرکت کنندگان در آزمون دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها اظهار کرد: در این آزمون ۲۴ هزار و ۸۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۹۰ نفر معادل ۵۹. ۳۳ درصد زن و ۱۵ هزار و ۹۹۸ نفر معادل ۴۱. ۶۶ درصد مرد هستند. وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در این دوره یک هزار و ۵۶۱ نفر است.