دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: سايت ثبت نام رشته هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون از امروز شنبه مورخ 22/6/93 از ساعت 18:00 باز شده است.وي گفت: داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی و مشاهده رشته هاي اين مقطع نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.علوي فاضل گفت: ثبت نام شدگان مي توانند 48 ساعت پس از ثبت نام و با گرفتن پرينت از سايت به واحد مورد نظر خود مراجعه كنند.معاونت سنجش و پذيرش گفت: با توجه به اينكه زمان ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان مهرماه سال جاري خواهد بود از ثبت نام شدگان درخواست مي شود كه زمان مراجعه به واحد دانشگاهي پذيرفته شده را به تعويق نيندازند.