س دوستان!

به سایتایی که سنجش داده رفتم (حتی به خودسایت دانشگاه ) اما خبری ازاعلام مدارک موردنیاز نیست . لطفا راهنمایی کنین !

ممنون!

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

up