کلیپ آکادمی خودجوش پخش شده شبکه نسیم و صدا سیمای مرکز همدان میباشد