پاسخ کاملا تشریحی سوالات فصل اول مکانیک کلپنر مناسب برای شرکت کنندگان در المپیاد فیزیک در وبلاگم قرار گرفت.
2014-09-04_134832.jpg