معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شیوه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس گفت: این شیوه منحصرا در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا می شود اما در حال حاضر در حال بررسی ادامه این روش هستیم و هنوز نتیجه قطعی آن اعلام نشده است.دکتر محمد جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره کارشناسی تاکنون 6 دوره پذیرش داشته است و هدف اش هم این بوده که دانش آموختگان توانمندی تربیت شود.
وی افزود: در حال حاضر در دانشکده پزشکی ارزیابی جامعی درباره دانش آموختگان این دوره ها صورت گرفته است که پس از نهایی شدن این گزارش درباره ادامه پذیرش به این شیوه تصمیم گیری می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: توانمندی فارغ التحصیلان و کیفیت تحصیل آنها مبنای تصمیم گیری خواهد بود اما هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است.
به گزارش مهر، در شیوه پذیرش دانشجویان پزشکی از دوره کارشناسی، فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی در رشته های علوم پزشکی با دارا بودن شرط معدل می توانند با شرکت در یک آزمون درون دانشگاهی و انجام مصاحبه در رشته پزشکی پذیرفته شوند.