کمپاني RobotLabs مدعي است نوعي ربات چمن‌زن خودکار و ايمن طراحي کرده که به محض نزديک‌شدن افراد يا حيوانات، خاموش مي‌شود.

اين کمپاني مدعي است که ديگر ماشين‌هاي چمن‌زني خودکار از ايمني کافي برخوردار نيستند.

فناوري جديد مجهز به يک حسگر نزديکي و يک مکانيزم برش است که در کسري از ثانيه متوقف مي‌شود.

نسخه‌هاي اين ربات چمن‌زني به‌طور مداوم درحال توسعه بوده‌اند. در سال 2007 نسخه 1.0 آن توليد شد که فاقد مشخصه‌هاي مطلوب مشتريان بود و از ايمني کافي برخوردار نبود. همچنين خود کمپاني از پوشش بيروني نسخه 2011 به نام SmartMow 1.5 رضايت کافي نداشت.

هم‌اکنون اين شرکت در حال طراحي SmartMow 2.0 است که داراي تمامي مشخصه‌هاي ايمني لازم است.

بهاي اين چمن‌زن 14 هزار دلار آمريکا گزارش شده و درحال حاضر فقط دو نسخه از آن در دسترس هستند.

__________________