حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت دانایی‌فر مرزبان اسیر ایرانی گفت: در رابطه با سرنوشت ایشان خبر تازه‌ای نداریم، اما موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و ما در حال پیگیری هستیم.

او همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشوری و بحث تقسیم‌بندی کشور به پنج منطقه گفت: چیزی که در این رابطه در رسانه‌ها مطرح شد، از اساس کذب بود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: آن چیزی که الان مطرح است، لایحه تقسیمات کشوری است که ما به دولت دادیم و در آن لایحه مطلقا از تقسیم کشور به پنچ قسمت وجود ندارد.

چندی پیش معاون وزیر کشور از تقسیم‌بندی کشور به پنج منطقه خبر داد که انتشار این خبر با انتقادهایی در سطح کشور همراه بود.