با آرزوی موفقیت برای همه بچه های سایت
راستش من بین آی تی (it ) صنعتی شیراز و تبریز موندم.
لطفا هر کسی راجع به این دانشگاه ها اطلاعاتی داره کمکم کنه