به نظر من بمونین پشت کنکور...برا هدفتون بجنگین...مثل من میرید یه رشته ای که علاقه ندارید بعد 2سال انصراف میدین همه چیتون میخوره به هم...
الان خیلی از همکلاسیای دانشگاهی من نشستن برا کنکور میخونن...