بستنی الکتریکی شامل بستنی وانیلی و یک قیف چاپ سه‌بعدی مجهز به حسگرهای خازنی است.

با تماس زبان با سطح بستنی، سیگنالی به مدار مخفی آردوینو (Arduino)‌ ارسال شده و صدایی تولید می‌شود که از طریق یک برنامه‌ نرم‌افزاری جانبی بصورت بلند پخش می‌شوند.

محققان دریافته‌اند که علاوه بر تبدیل بستنی به ابزار موسیقی می‌توانند از سایر اجسامی که با زبان، دندان‌ها و دهان تماس پیدا می‌کنند از جمله قاشق و چنگال فلزی برای تولید موسیقی و صداهای جادویی به همین روش استفاده کنند.