ساختمان «الهام» در هلند به دليل ميزان اتلاف انرژي صفر داراي برندهاي جهاني است.اين ساختمان كه در 15 كيلومتري جنوب آمستردام واقع شده داراي پنج برند بالاي جهاني از لحاظ داشتن ابزار خانگي كارآمد انرژي است.اين بنا همچنين نخستين سازه الهام گرفته از قاعده «گهواره به گهواره» در هلند به شمار مي‌آيد.معماران اين طرح ويليمام مك‌دوناف به همراه مايكل برانگارت، ارائه دهنده قاعده مزبور لقب گرفته‌اند.«خانه الهام b/s/h» براي تجسم كامل قوانين طرح گهواره - به- گهواره طراحي شده است. اين قواعد بر اين اصل استوارند كه انسان مي‌تواند تاثيري مثبت و نه منفي بر روي زيست‌بوم داشته باشد و اين كه مي‌توان اين اثرگذاري را از طريق بازابزاربندي چهارچوب اقتصادي، صنعتي و اجتماعي انجام داد كه نه تنها كارآمد بلكه اساساً فارغ از زباله‌سازي باشند.اين بدين معناست كه تقريباً هر ماده مورد استفاده در بناي اين ساختمان مي‌تواند بازيافت شود يا هنگام اتمام حيات طبيعي‌اش به طبيعت بازگردانده شود.خانه الهام b/s/hبه عنوان يك محل كار ابتكاري و قابل انعطاف و همچنين نمايشگاهي براي بسط برندها به درون بازار هلند براي تكنولوژي‌ هوشمند سبز معرفي شده است.بخش مركزي ساختمان مزبور يك قسمت مياني چهار طبقه با يك ديوارزنده است كه در تجهيز امكانات با هواي تازه نقش مهمي ايفا مي‌كند.اين نمايش زيبا از پوشش گياهي از نور طبيعي روز نهايت استفاده را برده كه از خلال يك نور پنجره سقفي دندانه‌دار فيلتر مي‌شود. اين سقف خود مجهز به پنل‌هاي خورشيدي فتوولتائيك است. ساختمان مزبور همچنين داراي يك پشت‌بام سبز است كه در ارتقاي كارآيي انرژي اين اكو دفتر كمك مي‌كند.اين بنا همچنين مجهز به حسگرهاي نور روز، روشنايي ledو يك سيستم گرمايي زميني و سامانه خنك‌كننده است.آب باران گرفته شده به همراه آب خاكستري براي استفاده دوباره در وسائل توالت صافي و ذخيره مي‌شوند. اين ساختمان در ادامه طرح اتلاف صفر از طريق يك سيستم آب كدر فاضلاب خود را تصفيه مي‌كند. اين سيستم كه با سامانه مديريت تغذيه تركيب شده، مواد مغذي از جمله نيتروژن، فسفر و كربن را جهت بهره‌برداري دوباره مي‌گيرد.