ماده مغناطیسی بسیار حساس که قادر به دگرگون کردن و تقویت دیسک‌های سخت رایانه و دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژ است، توسط محققان آمریکایی کشف شد.

لایه‌های فلزی تنها به یک تغییر کوچک در دما برای ایجاد تغییر در خاصیت مغناطیسی خود نیاز دارند که یک خاصیت مفید در مهندسی الکترونیک محسوب می‌شود.

این ماده مغناطیسی با ترکیب لایه‌های نازک نیکل و اکسید وانادیوم، ساختاری تولید می‌کند که به گرما پاسخ می دهد.

در این حالت امکان کنترل مغناطیس در طیف محدودی از حرارت بدون نیاز به حضور یک میدان مغناطیسی فراهم می‌شود؛ حتی کنترل آن با ولتاژ یا جریان برق نیز امکانپذیر است.

اکسید در دمای پایین، یک عایق و در دمای بالا یک فلز است و در بین این دو وضعیت، حالت مغناطیسی ایجاد می‌شود.

«ایوان شولر» از محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیه‌گو تأکید کرد: هنوز زود است که در خصوص کاربردهای دقیق این ماده مغناطیسی جدید صحبت کنیم، اما این ماده احتمالا در سیستم‌هایی محافظه محاسباتی کاربرد فراوانی خواهد داشت.

نتایج این مطالعه در نشست انجمن فیزیک آمریکا ارائه شد. <!-- / message --><!-- sig -->