از بچه هایی که برا کنکور تجربی 94 میخوان شرکت کنن، حذفیات و اضافات کتابهای درسی رو لطفا بگین.