سلام بچه ها من در مورد انتخاب واحد ازمون های کانون 2تا سوال داشتم
1-اگر در ازمونی نخواستیم به سوالات نگاه به اینده درسی که انتخاب کرده ایم پاسخ دهیم می توانیم سوالات نگاه به گذشته اختیاری را جواب دهیم؟؟؟
2-راسته که کانون سوالای نگاه به اینده رو یکم ساده تر میده؟؟؟؟؟؟
با تشکر