طبق خطبه 206 نهج البلاغه:

(امام علی (علیه السلام)در جنگ صفین شنید یارانش شامیان را دشنام میدهند،فرمود


اخلاق در جنگ


و من کلام له ع و قد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین إِنِّی أَکْرَهُ

لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِینَ وَ لَکِنَّکُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ کَانَ أَصْوَبَ فِی اَلْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ

فِی اَلْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَکَانَ سَبِّکُمْ إِیَّاهُمْ اَللَّهُمَّ اِحْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ

اِهْدِهِمْ مِنْ ضَلاَلَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ اَلْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِیَ عَنِ اَلْغَیِّ وَ اَلْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ

ترجمه خطبه ۲۰۶ از مرحوم دشتیمن خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید ، اما اگر کردارشان را توصیف و حالات آنان را بازگو

میکردید، به سخن راست نزدیک تر و عذرپذیر تر بود. خوب بود به جای دشنام آنان میگفتید:

خدایا!خون ما و آن ها را حفظ کن،بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت

کن،تا آنان که جاهلند ، حق را بشناسند و آنان که با حق می ستیزند،پشیمان شده به حق بازگردند.


گزینه تشکر = فرستادن صلوات