سلام دوستان
این سخنرانی استاد در شب نیمه شعبان است
پیشنهاد میکنم دانلود کنید و گوش کنید
سخنرانیه نابیه،آخرش گریتون میگره


لینک تصویری

لینک صوتی

منبع