به نام خدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس سوم سال چهارم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیات و مفاهیم آن :


1- آیه : ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم
معنی : قطعا خداوند پروردگارمن و پروردگار شماست پس او را بپرستید این راه مستقیم است.
مفهوم : توحید در عبادت - توحید در ربوبیت2- آیه : و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقداستمسک بالعروه الوثقی والی الله عاقبت الامور
معنی : هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد قطعا به ریسمان استواری چنگ زده و سرانجام کارها بسوی اوست
مفهوم : توحید در عبادت در بعدی فردی
3- آیه : ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون
معنی : خداوند مثالی زده است مردی که بنده ی شریکانی است که درباره ی او به مشاجره مشغولند و مردی که تنها تسلیم 1 نفر است ایا این دو یکسان اند؟؟ ستایش مخصوص خداوند است ولی بیشتر آنان نمیدانند.
مفهوم : توحید در عبادت - تفاوت انسان مسلمان با مشرک
4- آیه : الحمد لله رب العالمین
معنی : سپاس خداوندی که پروردگار جهانیان است
مفهوم : توحید در عبادت - توحید در ربوبیت
5- آیه : ایاک نعبد و ایاک نستعین
معنی : فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری یاری می جوییم.
مفهوم : توحید در عبادت

6- آیه : اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله ال هو سبحانه عما یشرکون
معنی : دانشمندان و راهبانشان و هم چنین مسیح پسر مریم را به جای خداوند به پروردگاری برگزیدند : در حالیکه مامور نبودند . فقط خداوند یکتا را بپرستند . هیچ معبودی جز او نیست پاک و منزه استاز انچه که به همراه او شریک می گیرند.
مفهوم : توحید در عبادت در دوبعد فردی و اجتماعی - نفی شرک در عبادت

7- آیه : ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت
معنی : در میان هر امتی پیامبری بر انگیختیم که خدا را بپرستید و طاغوت را دوری کنید
مفهوم : هدف ارسال پیامبران - توحید در در عبادت در دوبعد فردی و اجتماعی


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------برخی نکات مهم کتاب :

* اطاعت از رسول گرامی و جانشینان ان حضرت لازمه ی توحید است. زیرا حکم و فرمان الهی از طریق ایشان به مردم میرسد.

* توحید عملی نتیجه ی توحید در خالقیت و توحید دربوبیت است.

* انسان موحد : شخصیتی یگانه - کنترل کننده انیال و غرایز - عدالت خواه - حقیقت طلب

* بعد فردی در توحید عملی : یگانه شدن انسان برای خداوند

* «لا اله الا الله » مهم ترین شعار اسلام , کلمه ی توحید و جامع همه ی ابعاد و اقسام توحید و نفی هر گونه شرک است.

* ریشه ی شرک و بت پرستی جدید : برخی در عین فبول داشتن قران و دسوتر های ان , دین و دستورات ان را در متن زندگی خود وارد نمیکنند و تمایلات نفسانی خود را اصل قرار میدهند.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

احادیث و روایات :1- رسوال اکرم : بهای بهشت « لا اله الا الله » است.

2- رسول اکرم : «قولوا لا اله الا الله تفلحوا » : بگویید خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید.

3 - رسول اکرم : نه من و نه گویندگان قبل ازمن کلمه ای پرمحتوا همانند «لا اله الا الله» نگفته ایم.

4 - خداوند می فرماید : « کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی » : عبارت «لا اله الا الله» دژ مستحکم من است . پس هر کس وارد دژ من شود از عذاب من در امان است.»