مدیری خراب کردن خودشو با این فیلماش یاد شب های برره بخیر هرچی میدیدم کم بود حالا این سریال مسخره رو ساخته تازه نود قسمت هم هست کهدیگه اخرش چی بشه خدا داند