اولیای رتبه های تک رقمی کشوری و دوران جمع بندی
نقش اولیا در گرفتن نتایج دانش آموزان برکسی پوشیده نیست. به ویژه که این نقش ، در دوران جمع بندی پررنگ تر خواهد شد.
لذا به سراغ اولیای رتبه های تک رقمی کشوری رفتیم و از آنها پرسیدیم مهم ترین کاری که در دوران جمع بندی برای فرزندانتان انجام دادید ، چه بود؟

مهم ترین کار پدر و مادر رتبه نام دانش آموز
همانند همیشه پویا را به تلاش بیشتردر این زمان باقیمانده تشویق می کردیم زیرا هميشه شعار ما اين بوده پشتکار و تلاش هميشه و هميشه حرف اول و آخر را مي زند هیچ انسانی با تکیه بر هوش صرف موفق نمی شود ولی اگر تلاش و پشتکار وجود داشته باشد هر انسانی موفق محسوب می شود حتي اگر آنگونه که بايد به هدفش نرسد ، حداقل در نگاه به گذشته ي خود احساس شرمندگي نخواهد کرد 1کشوری تجربی پویا براهیم باستانی
بیشتر سعی می کردم به علی آرامش و روحیه بدهم . به او می گفتم نباید بابت رتبه استرس داشته باشد.سالانه جمعیت زیادی وارد دانشگاه های مختلف می شوند تا در نهایت پزشک شوند و همه پزشک می شوند. پس نباید رتبه را برای خودش بزرگ کند. روز قبل از کنکور که کمی استرس داشت با هم به حوزه امتحانی رفتیم و به او گفتم این امتحان مثل آزمون های کانون است. 2کشوری تجربی علی عجم
پارسال در یک ماه آخر اگر ما تلوزیون نگاه می کردیم ، ممکن بود تمرکز محمد جواد به هم بخورد لذا به کل تلوزیون را جمع کرده بودیم تا بیشتر همراه محمد جواد باشیم.در دوران جمع بندی خیلی به او اطمینان می دادیم که روشش درست است کافی است آرامش داشته باشد تا نتیجه بگیرد. 3کشوری ریاضی محمد جواد موسوی
بیشتر مراقب تغذیه پوریا بودم. در آزمون های جمع بندی به او تاکید می کردم که نباید رتبه برایش مهم باشد . اشکالات و رفع اشکال این اشکالات مهم ترین نکته است. باید طوری تلاش کند که اگر بعد از کنکور به گذشته بازگشت با خودش بگوید من نهایت تلاشم را تا لحظه ی آخر کردم. 3کشوری تجربی پوریا یاراحمدی
پردیس وقتی یک نکته را فراموش می کرد ، فکر می کرد همه ی مطالب دیگر را هم فراموش کرده و ما به او تاکید می کردیم که یک سوال یا یک نکته ، دلیل بر فراموشی همه مطالب نیست. با آزمون دادن های متوالی مطالب را مرور می کنی. به او تاکید می کردیم که بین رتبه ی 1 تا 100 وقتی همه یک رشته و یک دانشگاه قبول می شوند ، تفاوت نیست و نباید تمرکزش را روی رتبه بگذارد. 5کشوری تجربی پردیس اولیازاده
مهم ترین نکته آرامش بود تا روژان استرس نداشته باشد.به او تاکید می کردم که مهم ترین مساله در زندگی داشتن پشتکار و تلاش مستمر است. هر رتبه ای بدست بیاوری باید به این تلاشت در دانشگاه هم ادامه بدهی. برای ما خودش و تلاشش بیشتر از رتبه ای که به دست می آورد ، اهمیت دارد. 7کشوری ریاضی روژان ربانی
به او تاکید می کردم که در یک ماه آخر دنبال خریدن کتاب تست جدید نرود تا استرس بگیرد.با توجه به نتایج آزمون های جمع بندی کانونش به او گفتم که باید روی ادبیات وقت بیشتری بگذارد که همین توجه به ادبیات در دوران جمع بندی نتیجه داد و حسین بالاترین درصد ادبیات را در کنکور در بین دانش آموزان رشته ریاضی به دست آورد. 7کشوری ریاضی حسین طاهری
مهم ترین مساله آرامش توی خانه است. به سهند تاکید می کردیم که ما به تو اطمینان داریم . تو تلاشت را به صورت حداکثر ممکن کردی و در حد خودت به نتیجه هم می رسی . 9کشوری ریاضی سهند سروری
در روزهای آخر سعی می کردم بیشتر در کنار علیرضا باشم. اگر بیرون می رفتم سعی می کردم زودتر به منزل برگردم. سعی می کردم اعتماد به نفسش را بالا ببرم . مدام تکرار می کردم که تو تلاشت را کرده ای. تلاشت بیشتر از هر چیز برای ما ارزش دارد. 9کشوری تجربی علیرضا محمد حسینی
خیلی در روزهای آخر با او بحث نمی کردم که این کار را بکن این کار را نکن. به او تاکید می کردم که نباید خودش را با برادرش مقایسه کند (برادر سهند سال 87 رتبه 6 کشور را بدست آورد) می گفتم کنکور یک مبارزه است باید آمادگی ات را تا روز آخر برای این مبارزه بالا ببری و به نتیجه فکر نکنی. 10کشوری ریاضی سید سروش میرجلیلی

پدر و مادر عزیز
شما برای فرزندتان در این مدت باقیمانده چه کار می کنید و روی کدام موضوع تمرکز خواهید کرد؟