من با زدن تست ها و یا فهم 2n , n مشکل ندارم اون شکل پست 11 تون هم اصلا جفت نیستن(شکل n=2) از چند تا دبیرم پرسیدم گفتن ندید بگیر(دم دبیرا گرم)