توصیه یکی از دوستان:
با سلام.....من ارشد هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شدم.. منابع و رفرنس هایی که خوندم شامل:
هماتولوژی : هنری دیویدسون(مهم)...هاف براند(نکته های بالینی بدرد بخوره).. جزووه هماتو سنا...برای ایمونوهماتولوژی و بانک خون کتاب بانک خون گل افشان و بانک خون سالی رادمن..هماتو65 زدم
ایمونولوژی: ابولعباس...البته کتاب 4 استاد هم خلاصه و خئبه و میشه 80 تا 90 درصد پاسخ داد..ایمونو 82 زدم
بیوشیمی: کتاب تست دکتر پاسالار جلدسفید ( انتشارات دیباگران) و کتاب خلاصه بیوشیمی برای کنکور دکتر پاسالار..بیوشیمی 77 زدم
زیست:من کتاب مریم خالصی خوندم هالبته 45 زدم و با خوندن این کتاب بیشتر ازین هم نمیشد زد!!
زبان: Essential words for TOEFL و کتاب زبان عمومی برای وزارت بهداشت دکتر رضازاده..و از همه مهمتر کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی دکتر لزگی(خیلی کمکم کرد و واقعا مشابه کنکور )..زبان 78.5

دوستان گرامی که ارشد هماتولوژی میخواهید شرکت کنید..درس هماتو باید کاملا مسلط باشید من قبل آزمون به بهالای 90 درصد فکر میکردم...اما سوالای هماتو با بقیه درس ها کاملا فرق میکنه..باید خیلی تلاش کنید