اپلیکیشن مشاور یار کمپانی کنکور
بانک کتاب پایتخت گروه آموزشی ماز
گروه آموزشی ماز مولف
مولف مرجع کنکور

 

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. Top | #1
  کاربر نیمه فعال

  khejalati
  رشته تحصیلی
  ƐƇ♡И♡MĪƇ SƇĪƐИƇƐ
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  جنسیت
  دختر
  شهر
  B҉o҉k҉a҉n҉
  تاریخ عضویت
  18 آبان 92
  نوشته ها
  309
  امتیاز
  860
  تشکر 
  2,761
  تشکر شده 1,979 بار در 491 ارسال
  نمایش مشخصات

  ترین های زیست شناسی

  نوشته شده توسط ساسان بقایی
  منبع: کنکورزیست شناسی شیراز
  ترین ها:


  ۱-مهمترین پنتوزها: ریبوزودئوکسیریبوز

  -2 بیشترین ترکیب آلی طبیعت: سلولز

  -3 بیشترین تعدادمولکولهاي غشاء: فسفولیپیدها

  -4 مهمترین پروتئینها: آنزیمها

  -5 مهمترین ابزارهاي سلول :آنزیمها

  -6 بیشترین ترکیب بدن: آب

  -7 بیشترین ترکیب آلی بدن: پروتئینها

  -8 مهمترین تولیدکننده پروتئازها:روده

  -9 مهمترین تولیدکننده لیپازها: پانکراس

  -10 کوچکترین سلول:باکتري

  -11 کوچکترین سلول یوکاریوت: اریتروسیت

  -12 درازترین سلولها: عصبی وماهیچهاي

  -13 بزرگترین سلول یوکاریوت: تخم پرندگان

  -14 آشکارترین تفاوت سلولهاي پروکاریوتی ویوکاریوتی: وجوداندامکهاي غشاداردرون سلولی دریوکاریوتها

  -15 ساده ترین جانداران پرسلولی: کلنیها

  -16 ساده ترین نوع تولیدمثل: تقسیم دوتایی باکتري

  -17 ساده ترین نوع زایش در : ولوکس

  -18 ساده ترین بافت بدن: پوششی

  -19 سخت ترین بافت بدن: استخوان

  -20 بیشترین وزن بدن،بافت: ماهیچهاي
  فرقے نمـیـڪنـہ آسـمـون هـمــہ جاش یــہ رنگـہ
  ایـن زمـیـنـہ ڪـہ یــہ جاش زشتـہ یــہ جاش قشنگـہ
  هـر چے مـنگ و گاو گول هـسـت واسـت آـכم مـیـشـہ
  هـر چے نفلـہ و مـرכنیــہ واسـت رسـتم مـیـشـہ
  ایـنـہ ڪـہ ڪیـنـہ تو כلت یـواش یـواش جمـع مـیـشـہ
  مـعناے عشق و عاطفـہ از وجوכت ڪم مـیـشـہ
  مـیــכونے هـر ڪے یــہ جورایـے یــہ چیـزے ڪم כارہ
  هـیـچڪے خوشبخت نیـسـت تو כنیـا هـر ڪے یــہ جور غم כارہ
  هـر ڪے تو כنیـاے خوכش واســہ خوכش مـمـلیــہ
  ایـنا ڪـہ مـیـبیـنے هـمــہ حسـن پپن الڪیــہ!
  ویرایش توسط hasti-p : 26 بهمن 92 در ساعت 20:49 دلیل: براخنده

 2. آموزش تایپ ده انگشتی اپلیکیشن مشاور یار
  7 نفر تشکر کرده اند ... Avin.B, پاپا پوریا, M o h a m m a d, nahid, namkarbary, rezasara, zhina
 3. Top | #2
  کاربر نیمه فعال

  khejalati
  رشته تحصیلی
  ƐƇ♡И♡MĪƇ SƇĪƐИƇƐ
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  جنسیت
  دختر
  شهر
  B҉o҉k҉a҉n҉
  تاریخ عضویت
  18 آبان 92
  نوشته ها
  309
  امتیاز
  860
  تشکر 
  2,761
  تشکر شده 1,979 بار در 491 ارسال
  نمایش مشخصات
  -21 مهمترین مناطق مریستمی گیاهان علفی وجوان: مریستم هاي رأسی


  -22 ازمهمترین کارهاي شبکه آندوپلاسمی صاف: ساختن اسیدهاي چرب،استروئیدها،فسفولیپیدها


  -23 جایگاه بیشترین ماده ژنتیک سلولهاي یوکاریوتی: هسته

  -24 کوچکترین وساده ترین ریبوزوم ها: ریبوزوم هاي پروکاریوتها،میتوکندري،کلروپلاست.


  -25 بیشترین فضاي بین سلولی درگیاهان: سلولهاي پارانشیمی

  -26 کمترین فضاي بین سلولی درگیاهان:سلولهاي مریستمی

  -27 ضخیم ترین دیواره نخستین دربافت:کلانشیم


  -28 بیشترین تعدادمیتوکندري دریک سلول گیاهی: درسلول همراه

  -29 بزرگترین واکوئل درسلول گیاهی:پارانشیم بالغ وسلول آبکشی

  -30 متنوع ترین اعمال سلولی درگیاهان درسلولهاي: پارانشیمی

  -31 بیشترین انواع سلول دریک بافت گیاهی: بافت آبکشی

  -32 بزرگترین جانورکره زمین: وال


  -33 قويترین ماهیچه صاف لوله ي گوارش: ماهیچه هاي دریچه پیلور

  -34 قويترین آنزیمهاي لوله گوارش: آنزیم هاي برون ریزپانکراس  -35 مهمترین عامل مؤثربرتخلیه معده: ترکیب شیمیایی وحجم کیموس موجود دردوازدهه


  -36 ترشحات نزدیکترین غددبه پیلور: آنزیمهاي شیره معده وگاسترین

  -37 طویل ترین لوله ي گوارش در : گیاه خواران


  -38 کاراترین دستگاه گوارش بین گیاه خواران: نشخوارکنندگان

  -39 شدیدترین میل ترکیبی باهموگلوبین: مونواکسیدکربن

  -40 بیشترین حجم خون بدن در: سیاهرگها
  فرقے نمـیـڪنـہ آسـمـون هـمــہ جاش یــہ رنگـہ
  ایـن زمـیـنـہ ڪـہ یــہ جاش زشتـہ یــہ جاش قشنگـہ
  هـر چے مـنگ و گاو گول هـسـت واسـت آـכم مـیـشـہ
  هـر چے نفلـہ و مـرכنیــہ واسـت رسـتم مـیـشـہ
  ایـنـہ ڪـہ ڪیـنـہ تو כلت یـواش یـواش جمـع مـیـشـہ
  مـعناے عشق و عاطفـہ از وجوכت ڪم مـیـشـہ
  مـیــכونے هـر ڪے یــہ جورایـے یــہ چیـزے ڪم כارہ
  هـیـچڪے خوشبخت نیـسـت تو כنیـا هـر ڪے یــہ جور غم כارہ
  هـر ڪے تو כنیـاے خوכش واســہ خوכش مـمـلیــہ
  ایـنا ڪـہ مـیـبیـنے هـمــہ حسـن پپن الڪیــہ!
  ویرایش توسط hasti-p : 26 بهمن 92 در ساعت 20:55 دلیل: اینم براخنده

 4. 4 نفر تشکر کرده اند ... Avin.B, M o h a m m a d, nahid, namkarbary
 5. Top | #3
  کاربر نیمه فعال

  khejalati
  رشته تحصیلی
  ƐƇ♡И♡MĪƇ SƇĪƐИƇƐ
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  جنسیت
  دختر
  شهر
  B҉o҉k҉a҉n҉
  تاریخ عضویت
  18 آبان 92
  نوشته ها
  309
  امتیاز
  860
  تشکر 
  2,761
  تشکر شده 1,979 بار در 491 ارسال
  نمایش مشخصات
  -41 بیشترین سرعت خون بدن در : سرخ رگها (آئورت)


  -42 کمترین نفوذپذیري مویرگهادر: مویرگهاي مغز


  -43 بیشترین طول عمربین سلولهاي خونی: ماکروفاژها


  -44 مهم ترین نقش ریشه: جذب آب وموادمعدنی محلول درخاك

  -45 سمی ترین ماده دفعی نیتروژن دار: آمونیاك


  -46 بیشترین نیازبه آب براي دفع بین موادزائدنیتروژندار: آمونیاك

  -47 بیشترین نیازبه انرژي براي دفع بین موادزائدنیتروژندار: اوریک اسید


  -48 پیچیده ترین فرمول بین مواددفعی نیتروژن دار: اوریک اسید


  -49 مهمترین عامل ایجادفشارریشه اي: دایره محیطیه


  -50 بارزترین نشانه ي فشارریشه اي: تعریق


  -51 مهمترین عامل درتعیین نوع ماده دفعی جانور: زیستگاه جانور


  h2o - co2 -52 بیشترین مواددفعی گیاهان: 02


  -53 مناسب ترین مایع براي کاهش اصطکاك میان دوسطح: مایع مفصلی


  -54 ساده ترین روش مبارزه ي پادتن: چسبیدن به آنتی ژن سطح میکروب


  -55 بزرگترین بخش مغز: مخ


  -56 مهمترین مرکزهماهنگی ویادگیري حرکات لازم براي تعادل: مخچه


  -57 بیشترین اندازه ي نسبی مغزدربین مهره داران: پرندگان وپستانداران


  -58 ساده ترین دستگاه عصبی در : هیدر


  -59 پیچیده ترین رفتارهادربین مهره داران : پرندگان وپستانداران


  -60 بیشترین چین خوردگی قشرمخ در :انسان
  فرقے نمـیـڪنـہ آسـمـون هـمــہ جاش یــہ رنگـہ
  ایـن زمـیـنـہ ڪـہ یــہ جاش زشتـہ یــہ جاش قشنگـہ
  هـر چے مـنگ و گاو گول هـسـت واسـت آـכم مـیـشـہ
  هـر چے نفلـہ و مـرכنیــہ واسـت رسـتم مـیـشـہ
  ایـنـہ ڪـہ ڪیـنـہ تو כلت یـواش یـواش جمـع مـیـشـہ
  مـعناے عشق و عاطفـہ از وجوכت ڪم مـیـشـہ
  مـیــכونے هـر ڪے یــہ جورایـے یــہ چیـزے ڪم כارہ
  هـیـچڪے خوشبخت نیـسـت تو כنیـا هـر ڪے یــہ جور غم כارہ
  هـر ڪے تو כنیـاے خوכش واســہ خوכش مـمـلیــہ
  ایـنا ڪـہ مـیـبیـنے هـمــہ حسـن پپن الڪیــہ!
  ویرایش توسط hasti-p : 26 بهمن 92 در ساعت 21:03 دلیل: بنابردلایل بالا

 6. 5 نفر تشکر کرده اند ... Avin.B, پاپا پوریا, M a s o u d, M o h a m m a d, namkarbary
 7. Top | #4
  کاربر نیمه فعال

  khejalati
  رشته تحصیلی
  ƐƇ♡И♡MĪƇ SƇĪƐИƇƐ
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  جنسیت
  دختر
  شهر
  B҉o҉k҉a҉n҉
  تاریخ عضویت
  18 آبان 92
  نوشته ها
  309
  امتیاز
  860
  تشکر 
  2,761
  تشکر شده 1,979 بار در 491 ارسال
  نمایش مشخصات

  -61 بیشترین قابلیت مغزبراي انجام فعالیتهاي پیچیده ترمثل تفکروحل مسئله: انسان

  -62 قطورترین لایه چشم: صلبیه
  -63 خارج یترین لایه چشم: صلبیه
  -64 نازكترین لایه چشم: شبکیه
  -65 داخلی ترین لایه چشم: شبکیه
  -66 بیشترین حساسیت به شیرینی: نوك زبان
  -67 بیشترین حساسیت به شوري: کناره هاي زبان روبه جلو
  -68 بیشترین حساسیت به ترشی: کنارههاي زبان روبه عقب
  -69 بیشترین حساسیت به تلخی: عقب زبان
  -70 بیشترین حساسیت به نوردرشبکیه چشم: سلولهاي استوانه اي
  به جان خودم خیلی زیادن حوصله ندارم همشوکپی کنم
  بقیه شواینجادریابید دی
  ترین ها کنکور زیست شیراز
  کنکور زیست شیراز - نکات کنکوری  اهانبیشترین ترکیب آلی طبیعت:سلولز.......دی
  فرقے نمـیـڪنـہ آسـمـون هـمــہ جاش یــہ رنگـہ
  ایـن زمـیـنـہ ڪـہ یــہ جاش زشتـہ یــہ جاش قشنگـہ
  هـر چے مـنگ و گاو گول هـسـت واسـت آـכم مـیـشـہ
  هـر چے نفلـہ و مـرכنیــہ واسـت رسـتم مـیـشـہ
  ایـنـہ ڪـہ ڪیـنـہ تو כلت یـواش یـواش جمـع مـیـشـہ
  مـعناے عشق و عاطفـہ از وجوכت ڪم مـیـشـہ
  مـیــכونے هـر ڪے یــہ جورایـے یــہ چیـزے ڪم כارہ
  هـیـچڪے خوشبخت نیـسـت تو כنیـا هـر ڪے یــہ جور غم כارہ
  هـر ڪے تو כنیـاے خوכش واســہ خوכش مـمـلیــہ
  ایـنا ڪـہ مـیـبیـنے هـمــہ حسـن پپن الڪیــہ!
  ویرایش توسط hasti-p : 26 بهمن 92 در ساعت 21:08 دلیل: این یکیو پرسش

 8. 5 نفر تشکر کرده اند ... Avin.B, M a s o u d, M o h a m m a d, namkarbary, شـــورش
 9. Top | #5
  کاربر نیمه فعال

  khejalati
  رشته تحصیلی
  ƐƇ♡И♡MĪƇ SƇĪƐИƇƐ
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  جنسیت
  دختر
  شهر
  B҉o҉k҉a҉n҉
  تاریخ عضویت
  18 آبان 92
  نوشته ها
  309
  امتیاز
  860
  تشکر 
  2,761
  تشکر شده 1,979 بار در 491 ارسال
  نمایش مشخصات
  -71 کمترین حساسیت به نور درشبکیه چشم: سلولهاي مخروطی

  -72 بیشترین تحریک در نور قوي: سلولهاي مخروطی

  -73 بیشترین تحریک درنور ضعیف: سلولهاي استوانه اي

  -74 حساس ترین گیرنده شیمیایی در : شاخک نوعی پروانه ي ابریشم نر  -75 ساده ترین گیرنده ي نوري در : چشم جامی شکل پلاناریا

  -76 بیشترین تعداد هورمونهاي هیپوفیز از: هیپوفیزپیشین

  -77 سریعترین پاسخ به فشارروحیجسمی در : اعصاب سمپاتیک

  -78 کندترین پاسخ به فشارروحی- جسمی درهورمونهاي : بخش قشري فوق کلیه

  -79 بیشترین دوام درپاسخ به فشارروحی- جسمی درهورمونهاي: بخش قشري فوق کلیه

  -80 کمترین دوام درپاسخ به فشارروحی-جسمی در :اعصاب سمپاتیک

  -81 شایع ترین نوع دیابت شیرین : دیابت نوع دو ی اغیروابسته به انسولین

  -82 بیشترین فشردگی کروموزوم درمرحله ي: متافاز

  -83 کمترین طول کروموزوم درمرحله : متافاز

  -84 کمترین فشردگی کروموزوم در زمان میتوزدر مرحله : تلوفاز

  -85 بیشترین طول کروموزوم درزمان میتوزدرمرحله : تلوفاز

  -86 ساده ترین چرخه زندگی : هاپلوئیدي

  -87 بارز ترین ویژگی چرخه ي زندگی دیپلوئیدي: جاندار پرسلولی فقط دیپلوئیدباشد.

  -88 مناسب ترین روش براي نتایج حاصل ازآمیزش دلخواه: مربع پانت

  -89 ساده ترین شکل مربع پانت: 4 خانهاي

  -90 بزرگترین جاندارکره زمین: سکویا
  فرقے نمـیـڪنـہ آسـمـون هـمــہ جاش یــہ رنگـہ
  ایـن زمـیـنـہ ڪـہ یــہ جاش زشتـہ یــہ جاش قشنگـہ
  هـر چے مـنگ و گاو گول هـسـت واسـت آـכم مـیـشـہ
  هـر چے نفلـہ و مـرכنیــہ واسـت رسـتم مـیـشـہ
  ایـنـہ ڪـہ ڪیـنـہ تو כلت یـواش یـواش جمـع مـیـشـہ
  مـعناے عشق و عاطفـہ از وجوכت ڪم مـیـشـہ
  مـیــכونے هـر ڪے یــہ جورایـے یــہ چیـزے ڪم כارہ
  هـیـچڪے خوشبخت نیـسـت تو כنیـا هـر ڪے یــہ جور غم כارہ
  هـر ڪے تو כنیـاے خوכش واســہ خوכش مـمـلیــہ
  ایـنا ڪـہ مـیـبیـنے هـمــہ حسـن پپن الڪیــہ!
  ویرایش توسط hasti-p : 26 بهمن 92 در ساعت 21:17 دلیل: خب بهم چسپیدن کلمه ها

 10. 4 نفر تشکر کرده اند ... Avin.B, M o h a m m a d, namkarbary, شـــورش

افراد آنلاین در تاپیک

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)