سلام دوستان
تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد از کی شروع میشه ؟
کسی اطلاعی داره که حدودا از چه بازه زمانی استارت میخوره و تا کی ادامه داره ؟