سلام کسی تا حالا با پویا فخیمی مشاور نوتروفیل مشاوره داشته چطوره؟
یا کدوم از مشاورای نوروفیل خوبه