سلام
میخوام آزاد بدون کنکور ثبت نام کنم.
بین آموزش زبان انگلیسی و علوم کامپیوتر موندم. به هر دوشون هم علاقه دارم.
کدومو انتخاب کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا با دلیل بگید