سلام دوستان تو دفترچه انتخاب رشته بعضی دانشگاه ها زدن که "ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ " یعنی مگه امکان تغییر شروع زمان از مثلا نیمسال دوم به نیمسال اول هست؟