سلام بچه ها
کسی هست کتاب های طراحی و دوخت هنرستان رو داشته باشه و بخواد بفروشه؟ من خریدارم