برای فیزیک نمیدونم کلاس برم یا کتاب بخونم بتونم به ۷۰ درصد برسم؟
نمیدونم امسال از تابستون برم کلاس انلاین جامع فیزیک یا کتاب تست بخونم اوکیه؟
و اینکه کتاب فیزیک پیشنهادی دارین ؟