دو روزه شروع کردم
رشتم تجربی بود ولی قراره کنکور ریاضی بدم
ترمیم معدلم قراره بکنم
دلیل اینکه دوباره کنکور میدم اینه که رفتم پیام نور دیدم اصلا در حد من نیست، بخاطر همین دوباره دارم میخونم
وقتی کارنامه کنکور اومد دوباره میام همینجا میگم براتون ^^