1090482634486721.jpg

طراحی مسیر زندگی
چگونه چشم بسته به سمت کنکور نرویم و مسیر زندگی خود را به درستی بسازیم؟
مدرسه چیست؟
دانش آموز چه کسی ست و چرا باید دانش آموخت؟
کار و شغل چیست و درآمد نتیجه چه کاری ست ؟
علم یا ثروت؟
چرا درس میخوانیم؟
چرا دانشگاه میرویم؟
چگونه پول دربیاورم؟
خوشبختی چیست؟
و خیلی چرا های دیگر که در این کتاب خلاصه ی 90 صفحه ای به انها سعی شده در محدوده فهم و درک افرادی که دبیرستانی هستن و ابتدای تعیین مسیر زندگی خود به سر میبرن پاسخ داده بشه
فایل پی دی اف رو براتون قرار میدم. خواستید مطالعه بفرمائید.

https://www.uplooder.net/files/4e300...گی.pdf.html