از الان شروع میکنم به درس خوندن
پایم متوسطه و خب پستایی که اینجا خوندم خیلی به انگیزم کمک کرد
بعد کنکور رتبمو میزارم
و میشم انگیزه خیلیایی که دیر شروع کردن
هیچ محدودیتی توی موفقیت نیست
مثله اونی که پستشو خوندم به همه ثابت میکنم تو زمان کم هم میشه قبول شد